Recruitment Analytics

Onderbuikgevoel? Daar geloven wij niet in. Data analyse vormt daarom bij ons het uitgangspunt voor optimalisatie. Natuurlijk houden wij van mooie verhalen en prachtige foto’s, maar aan het eind van de dag moet er wel resultaat worden geleverd.

ANALYSE ALS UITGANGSPUNT VOOR OPTIMALISATIE

Analyse is onze heilige graal en vormt het uitgangspunt voor optimalisatie. Al onze websites zijn volledig meetbaar waardoor we data en context met elkaar kunnen verbinden.

Inzicht door analytics

Continue analyse van zoekgedrag heeft ons bijvoorbeeld geleerd dat:

  • een bezoeker binnen 2 seconden besluit om door te gaan
  • slechts 4,2% van alle bezoekers de homepage bekijkt
  • een verplicht account minimaal 25% minder sollicitaties oplevert
  • een testimonial 7% meer sollicitaties oplevert
  • 20% van de kandidaten het CV uit de cloud haalt (Google Drive / Dropbox)
  • 42% van de jongeren onder 18 jaar geen desktop meer gebruikt bij sollicitaties
  • de beste sollicitaties tussen 19:00 en 20:30 worden verstuurd

Kwaliteit boven kwantiteit

Deze inzichten gebruiken wij om continue verbeteringen door te voeren en de kandidaatreis te perfectioneren. Met als resultaat dat de kwaliteit van sollicitaties toeneemt en het aantal (kosten verslindende) afwijzingen afneemt.

Meer informatie

Bekijk cases met deze service