Endouble

Wie zijn wij?

Wij zijn Netwerven B.V. (handelsnaam: Endouble). Netwerven b.V. maakt deel uit van Recruit Global Staffing. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten van Netwerven B.V.. In deze privacyverklaring wordt met de begrippen “Endouble”, “Netwerven B.V.”, “we”, “ons” en “onze” bedoeld Netwerven B.V.

Wat doet Endouble?

Endouble is gespecialiseerd in het maken en optimaliseren van carrière-platforms, ‘Talent Acquisition Platforms’. Wij helpen onze klanten o.a. met inzicht in online recruitment. Endouble is in 2006 gestart en maakt sinds 2016 onderdeel uit van Recruit Global Staffing.

Verantwoordelijke

Endouble is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de websites van Endouble worden verwerkt (endouble.com en workingatendouble.com).

Uitwisseling gegevens

Endouble kan derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (denk hierbij aan services als onderhoud aan software, applicaties en websites en het bieden van gegevensopslag, CRM en interne audits). Die partijen verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Endouble heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden en zoveel mogelijk binnen de EER worden verwerkt. In het incidentele geval dat gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zal zorg worden gedragen voor een beschermingsniveau wat minimaal op het niveau van de AVG ligt.

De verplichtingen die vanuit de wet (o.a. Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Telecommunicatiewet) op Endouble rusten zijn tevens op hen van toepassing. Dit is steeds vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen Endouble en de subverwerker.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens die je ons verstrekt door bijv. een contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen, door een jobalert in te stellen, door je aan te melden voor onze nieuwsbrief of een Endouble event of door ons een brief of mail te sturen. Wanneer je onze website bezoekt, worden enkele gegevens geregistreerd. Endouble gebruikt hiernaast cookies die ons inzicht geven in hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we pagina’s verbeteren, zodat ze voor jou relevanter worden en je beter kunt vinden wat je zoekt.

Meer informatie kun je vinden bij het onderwerp Cookies in dit statement.Endouble kan voor opdrachtgevers (klanten) persoonsgegevens verwerken. in dit geval is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens. wij raden je aan de privacyverklaring op de betreffende website te lezen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer je een contactformulier invult of ons bijv. een mail of brief stuurt dan verwerken we je contactgegevens en de inhoud van de vraag en/of opmerking. Wanneer je bij ons solliciteert dan verwerken wij je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, skype identiteit (in voorkomende gevallen), cv, uitkomsten assessment (indien van toepassing). Een foto wordt alleen verwerkt als deze op de cv staat. Overige gegevens, zoals huwelijkse staat en nationaliteit, worden door ons uitsluitend verwerkt wanneer je deze aan ons wenst te verstrekken (bijv. doordat deze gegevens in de motivatiebrief staan).

Wanneer je onze website(s) bezoekt dan wordt door ons je IP-adres, browsertype en besturingssysteem verwerkt.

Wanneer je een jobalert instelt dan dan verwerken we je naam, e-mailadres, afdeling (voorkeur), functieniveau (voorkeur).

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een Endouble event dan verwerken we je naam en emailadres.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken we gegevens?

Gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken gegevens om:

Contact met je op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure (incl. het toesturen van een enquête na afloop);

Te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarnaar je solliciteert;

Vragen, opmerkingen en klachten te beantwoorden;

Vacatures vanuit een ingestelde jobalert (workingatendouble) te sturen;

Nieuwsbrieven te versturen;

De inschrijving voor een Endouble event te registreren;

Contact met je op te nemen en te onderhouden vanwege de interesse die je in onze producten hebt getoond.

Wettelijke verplichting
Wet- en regelgeving kan ons ertoe verplichten om persoonsgegevens voor een overheidsinstelling te verzamelen. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of een opsporingsinstantie.

Gerechtvaardigd belang
Wij verwerken je IP-adres, browsertype en besturingssysteem uitsluitend om de veiligheid van onze servers te bewaken en om andere bezoekers te beschermen tegen kwaadaardige activiteiten.

(Statistisch onderzoek)
Wij evalueren en verbeteren producten en diensten door gebruik te maken van statistisch onderzoek. Voor dit statistisch onderzoek worden uitsluitend geaggregeerde gegevens gebruikt, die zijn losgekoppeld van direct identificeerbare gegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn niet te herleiden tot individuen.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

Endouble verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat (bijv. aan de Belastingdienst of een opsporingsinstantie).

Bewaren

Endouble bewaart gegevens zoveel mogelijk binnen de EER. In het incidentele geval dat gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zal zorg worden gedragen voor een beschermingsniveau wat minimaal op het niveau van de AVG ligt. Gegevens worden niet langer opgeslagen dan  noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Gegevens die betrekking hebben op een sollicitatie zullen binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische en statistische doeleinden. De periode van 4 weken kan verlengd worden tot een jaar indien je ons daarvoor toestemming geeft. Wij zullen hier specifiek om vragen.

Gegevens die betrekking hebben op vragen, opmerkingen en klachten zullen worden verwijderd na de (definitieve) afhandeling hiervan.

Gegevens die vanwege interesse in onze producten zijn verstrekt (bijv. bij inschrijving voor een Endouble event), alsmede de informatie die via trackingcookies wordt verzameld, worden tot 2 jaar bewaard, tenzij je eerder aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn. In dit geval zullen wij je persoonsgegevens direct verwijderen.

Gegevens die verwerkt worden voor het sturen van vacatures vanuit een ingestelde jobalert worden verwijderd zodra je aangeeft (kan via de link in de mail) niet langer gebruik te willen maken van deze dienst.

Gegevens die verwerkt worden voor het versturen van de nieuwsbrief worden verwijderd zodra je aangeeft (kan via de link in de mail) deze niet langer te willen ontvangen.

Gegevens die betrekking hebben op de veiligheid van onze servers worden minimaal 3 maanden bewaard en na ongeveer 1 jaar verwijderd.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Bij het bezoeken van een website worden deze op je computer opgeslagen. Je browser controleert bij het bezoeken van websites of deze bestanden er staan en wat jouw gewenste instellingen zijn. Een website kan daardoor jouw voorkeuren toepassen.

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen cookies.

Functionele cookies

Onze website gebruikt deze cookies om er voor te zorgen dat de site naar behoren functioneert:

  1. Onthouden van ingevulde informatie in (contact) formulieren;
  2. Voorkeuren zoals taal en locatie opslaan.

Deze cookies worden altijd geplaatst.

Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, worden cookies gebruikt. Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo zien we welke informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van Google Analytics.

Wij gebruiken cookies voor:

  1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van onze website,
  2. Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze website,
  3. Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers pagina’s van onze website bezoeken,
  4. Het verbeteren van de website.

Deze cookies worden altijd geplaatst.

Tracking cookies

Er wordt informatie verzameld over hoe je de blogpagina op onze website(s) gebruikt zodat de getoonde blogs kunnen worden gepersonaliseerd. Doorgaans wordt de content van de blogs en/of downloads gebruikt om aannames te doen over je interesses. Op basis van die aannames wordt vervolgens bepaald welke content er in de toekomst wordt getoond.
De verzamelde informatie wordt gecombineerd met eerder verzamelde informatie over je interesses, zodat we de effectiviteit kunnen meten van blogs die je krijgt te zien. Er worden ook gegevens verzameld over welke blogs zijn getoond en/of gedownload, hoe vaak dit is gedaan, wanneer ze zijn getoond en of je actie hebt ondernomen, bijvoorbeeld door het contactformulier of verzoek voor een demo in te vullen.
Deze cookies worden uitsluitend geplaatst als hier toestemming voor is gegeven.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded (ingesloten) elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Verwijderen en weigeren van cookies

Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, pas dan je browserinstellingen aan zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen aanpassen zodat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kan je cookies die al op jouw apparaat zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies van onze website toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website volledig functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde onderdelen niet meer kunt zien. Hoe je deze instellingen kunt veranderen, verschilt per browser (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Als je cookies van specifieke partijen wilt uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Rechten

Als relatie van Endouble, of bezoeker van onze websites, heb je de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Recht van inzage

Je hebt het recht om aan Endouble te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval dan heb je het recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens.

Correctierecht

Als duidelijk is dat de gegevens die Endouble verwerkt niet juist zijn of niet volledig zijn dan kun je bij Endouble een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Endouble zal aan deze verzoeken voldoen, mits er geen gerechtvaardigde gronden (meer) voor de verwerking bestaan (na het einde van de eerder genoemde bewaartermijnen zullen gegevens automatisch verwijderd worden, hier hoef je zelf niets voor te doen).

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer daartoe een verzoek wordt ingediend zal Endouble de persoonsgegevens alleen verwerken met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Een uitzondering geldt wanneer Endouble de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering. Gedurende deze (in overleg vast te stellen redelijke termijn) zullen de gegevens door Endouble niet verder verwerkt worden.

Kennisgevingsplicht

Endouble brengt iedere ontvanger, aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte van de rectificatie (correctie of aanvulling), verwijdering of beperking van de verwerking. Als je hierom verzoekt dan verstrekt Endouble informatie over de ontvangers van de persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Endouble kan op jouw verzoek alle persoonsgegevens die aan Endouble zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan jou overdragen.

Recht op bezwaar

Iedereen van wie Endouble persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Endouble zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of je anderszins in aanmerkelijke mate treft. Een uitzondering geldt wanneer dat besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of berust op uitdrukkelijke toestemming.

Klacht

Endouble zal er alles aan doen om een klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Mocht je er met Endouble onverhoopt toch niet uitkomen dan maken wij je graag attent op het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Je kunt ook een klacht bij een toezichthouder indienen wanneer je een beroep doet op een van bovengenoemde rechten en Endouble werkt daar niet aan mee.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van deze rechten vragen we je een verzoek in te dienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Belangrijk is dat Endouble de identiteit van de indiener van het verzoek kan verifiëren. Als dit (nog) niet het geval is dan zal Endouble aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit. Om deze reden kan het zijn dat Endouble vraagt om een eerder gemaild verzoek alsnog schriftelijk in te dienen. Endouble heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Dit verzoek wordt door de Functionaris Gegevensbescherming van Endouble beoordeeld. Binnen vier weken zal Endouble reageren op het verzoek.

Kosten

Endouble zal voor het voldoen aan het verzoek geen kosten in rekening brengen. Een uitzondering hierop is wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn (hierbij kun je denken aan het herhaaldelijk indienen van verzoeken). In deze gevallen kan Endouble besluiten een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen dan wel weigeren te voldoen aan het verzoek.

Contactgegevens

Netwerven B.V.
Asterweg 20 F1
1031 HN  Amsterdam

FG: dhr. Alex Gleusteen
email: privacy@endouble.com