Jumbo

Als jij denkt dat het nog beter kan, dan zoeken we jou.

Diensten

Case

In korte tijd heeft Jumbo een groeispurt gemaakt van 30.000 naar 65.000 (!) medewerkers. En zo blijft het supermarktbedrijf in beweging. Dit zorgt voor een flinke uitdaging waar de recruitment-website Jumbowerkt.nl een belangrijke rol in speelt.

De kwaliteit van sollicitanten is een speerpunt voor Jumbo. Dankzij een krachtige achterkant kunnen we diep de data induiken om te zien of die kwaliteit op een of andere manier te voorspellen is. En omdat Jumbo veel meer biedt dan alleen supermarkt-, logistiek- en hoofdkantoor-vacatures, ontstaan nieuwe doelgroepen en uitdagingen.

Lees in: English

Doel

De doelstelling is drieledig en dient het hogere doel: betere kwaliteit van sollicitanten.
 • Toename van relevante conversie: dit betekent minder kandidaten afwijzen op basis van bijvoorbeeld reistijd of beschikbaarheid
 • Optimaliseren van gebruikersgemak, oftewel de ‘candidate journey’
 • Volledige inzage in het sollicitatieproces tot en met de hire: door ‘enhanced e-commerce’ van Google Analytics toe te passen zichtbaar maken welke bronnen leiden tot aannames

Reactie van de klant

Jumbo gelooft sterk dat data de toekomst van recruitment gaat beïnvloeden. We investeren daarom in data-volwassenheid en gebruiken data om ons recruitment-proces op een innovatieve wijze te verbeteren en neer te zetten. De positieve effecten daarvan zijn nu al zichtbaar voor sollicitant en klant. En we zijn nog lang niet klaar...

- Jennifer Kors (Manager HR Hoofdkantoor)

Aanpak

De vernieuwde website is ontwikkeld met de Scrum-methode. Bij het aanpassen van het bestaande platform hebben we ons gericht op:
 • het optimaliseren (d.m.v. refactoring) van de knelpunten van de oude site;
 • het uitbreiden van de features om gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren;
 • het verbeteren van de meetbaarheid van de website.
Vanuit de huidige site ontwikkelen we sinds maart 2016 door in tweewekelijkse sprints, waardoor er een steeds completere recruitment-website ontstaat.

Uitbreiding Google Analytics enhanced e-commerce

We hebben de uitgebreide mogelijkheden van Google Analytics voor e-commerce op het recruitmentproces van Jumbo toegepast. Zo kunnen we de gehele sollicitatie-funnel per vacature doormeten. Vervolgens kijken we wat er met kandidaten gebeurt na de sollicitatie. Hoeveel zijn er aangenomen? En nog belangrijker: wat was de kwaliteit van de kandidaten? En hoe presteren ze op lange termijn? Lees er meer over in deze blog. Deze werkwijze van Endouble is onlangs beloond met een Google Analytics Certified Partnership.

Features

De doelstellingen vormden het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de features:

Relevante conversie:

Om te zorgen voor een toename in relevante conversie zijn verschillende acties uitgevoerd, zoals:
 • optimalisatie van de website voor zoekmachines (SEO);
 • verbetering van de platform-performance (snelheid) door de code van de site te verbeteren;
 • toevoeging van killer questions;
 • toevoeging van landingspagina’s en zelfs geautomatiseerde locatiepagina’s;
 • een koppeling met het FAD (Fraude Aanpak Detailhandel), waardoor kandidaten die vanwege fraude bij het FAD geregistreerd zijn, geweerd worden.

Optimaliseren gebruiksgemak:

Jumbo werft voornamelijk jongeren, een doelgroep die vaak actief is op een mobiel device. Een van de focuspunten voor het optimaliseren van de candidate journey is dan ook het verbeteren van het mobiele (sollicitatie)proces op de site. Uitgebreide gebruikerstests (zoals heatmaps) hebben onder andere geleid tot een vereenvoudigd sollicitatieproces en -formulier. Daarnaast kun je op bijbanen solliciteren met Facebook.

Volledige inzage in sollicitatieproces:

Door de inzet van enhanced e-commerce-trackers en de connectie met het ATS (Talentsoft), is de volledige funnel per vacature zichtbaar in Google Analytics.

What’s next?

Er wordt nog steeds gewerkt in sprints om de site nog beter aan te laten sluiten bij Jumbo’s wensen. Volgende stappen zijn onder andere:
 • Het inzetten van AdWords op basis van het aantal aannames. Zodat er automatisch campagnes worden opgestart (en weer afgesloten) voor lastig vervulbare vacatures.
 • Het toespitsen van content op de doelgroep. Zodat deze alleen informatie ziet die voor hem/haar relevant is.
 • Een custom dashboard voor recruiters, zodat zij inzicht krijgen in de individuele prestatie van vacatures.

Resultaat

Relevante conversie

 • Dankzij de SEO-acties is het aandeel bezoekers via Google toegenomen van 26% in 2016 tot ruim 30% van het verkeer in 2017.
 • Het verbeteren van de code (in 2014) heeft geleid tot een enorme verbetering van de laadtijd. De laadtijd van de vacature-overzichtspagina is zelfs met 94% (!) verbeterd.

Optimaliseren gebruikersgemak

 • Dankzij de optimalisatie van het mobiele sollicitatieproces is het aandeel sollicitaties via mobiel gestegen van 4,25% in 2016 naar 11,20% in februari 2017.
 • Door de verbeterde navigatie en vereenvoudigde sollicitatieformulieren is het gemiddelde aantal pagina’s per bezoek gedaald van 4,12 in 2016 naar 3,29 pagina’s in februari 2017.

Volledige inzage in sollicitatieproces

De voordelen van volledige inzage in het sollicitatieproces uiten zich op korte termijn in bijvoorbeeld het efficiënter inkopen van ‘verkeer’ (kandidaten). Op langere termijn bieden de resultaten bewijsvoering om aanpassingen te doen in de recruitmentstrategie - of om deze juist zo te laten.
Contact

Team

Jeroen N Jeroen N